Iktisyaf, jurnal berkala enam bulanan diterbitkan oleh STID Sirnarasa. iktisyaf terbit pertama kali pada tahun 2019 dalam bentuk cetak terbatas. Kini, 2020 Iktisyaf terbit secara online.

Jurnal Iktisyaf sangat terbuka untuk menerima artikel dalam cakupan ilmu dakwah, ilmu tasawuf, dan ilmu komunikasi. Setiap naskah yang masuk akan diproses oleh editor dengan melibatkan mitra bestari.