Iktisyaf, jurnal berkala enam bulanan diterbitkan oleh STID Sirnarasa. iktisyaf terbit pertama kali pada tahun 2019 dalam bentuk cetak terbatas. Kini, 2020 Iktisyaf terbit secara online.

Vol 2 No 1 (2020): IKTISYAF: Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf

Jurnal peer-review yang diterbitkan pada periode Maret 2020 oleh Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Sirnarasa. Jurnal ini bertujuan untuk menyebarluaskan hasil penelitian / kajian tentang Komunikasi, Dakwah, dan Tasawuf

Diterbitkan: 2020-03-31

Lihat semua terbitan

issn