Iktisyaf, jurnal berkala enam bulanan diterbitkan oleh STID Sirnarasa. iktisyaf terbit pertama kali pada tahun 2019 dalam bentuk cetak terbatas. Sejak, 2020 Iktisyaf terbit secara online dengan e-ISSN 2774-5511.  dan terbit juga secara cetak P-ISSN 2809-0527 Sejak tahun 2021, Iktisyaf telah menjadi anggota crossref dengan prefiks DOI 10.53401.

Vol 5 No 2 (2024): IKTISYAF: Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf

Jurnal peer-review yang diterbitkan pada periode Maret 2024 oleh Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Sirnarasa. Jurnal ini bertujuan untuk menyebarluaskan hasil penelitian / kajian tentang pendekatan, model, strategi, metode, media yang dilaksanakan oleh Dosen STID Sirnarasa untuk meningkatkan khazanah keilmuan keagamaan dalam bidang Komunikasi, Dakwah dan Tasawuf

Diterbitkan: 2024-05-02

Lihat semua terbitan

issn